Jordbruk

Økologisk mat er fremtiden. Vi må tilbake til et resirkuleringssamfunn og stimulere til en mer bærekraftig utvikling.

Hans Kjærås, grønnsaksbonden på Ramme

Økologisk jordbruk stimulerer til en mer bærekraftig utvikling og er mer klimavennlig enn tradisjonelt landbruk. Produktene er renere, får mere smak og har høyere næringsverdi enn ikke-økologiske produkter.

Økologisk jordbruk krever kunnskap og omtanke, men gir en ekstra verdi og kvalitet i jordbruket. Hans Kjærås, grønnsaksgartneren på Ramme gård, har solid erfaring med økologisk jordbruk. Grønnsaksproduksjonen vår tilstreber å ha et femårig vekstskifte, for å holde på jordens fruktbarhet og forhindre sykdommer og ugress.

Dyrehold

Han har isolert sig ganske fra omverdenen og lever dernede på sin eiendom bare sammen med et hundretal af dyr (...)

Jappe Nilssen om Edvard Munchs liv på Ramme

Det er holdt dyr på Ramme siden bronsealderen. Også Edvard Munch adopterte denne livsstilen. Kunstnerens gode venn Jappe Nilssen skrev: Han har isolert sig ganske fra omverdenen og lever dernede på sin eiendom bare sammen med et hundretal af dyr.

Petter Olsen overtok Ramme gård i 1966 og har siden 1986 drevet økologisk. I dag finner du bl.a. husdyr som hester, kyr, griser, sauer, høns, gjess og ender, samt eksotiske fugle- og fiskearter i forbindelse med parkanlegget. Vi holder bier og produserer egen honning. Nesten alle dyreartene er utrydningstruede.   Det økologiske landbruket krever høy dyrevelferd. Dyrene har utearealer for bruk hele året. Vi lar kalver, lam og grisunger være med mor så lenge som mulig. Hos oss er melken forbeholdt kalven, men blir det noe til overs lager vi ost, smør eller andre godsaker.

Besøk på gården vil gi deg innsikt i økologisk dyrehold, og alle våre ulike dyre- og fugleslag.

Besøksgård


Vi har et besøksområde med kafe og gårdsbutikk, kro og restaurant hvor du får balanserte og sesongbaserte retter til Debios økologiske gullstandard. Du kan hilse på dyrene som bor her, og få et innblikk i hvordan de lever og oppfører seg. Vi er opptatt av å ta vare på utryddingstruede husdyrraser, som er en viktig del av vår kulturhistorie og det genetiske mangfoldet.

Er du riktig heldig kan du kanskje være vitne til en kylling som hakker seg ut av egget, eller en liten spire som akkurat er i ferd med å trenge seg gjennom jorden på jakt etter sollyset. Hver årstid har sine unike overraskelser å by på.

Ungarns nasjonalskatt- Rammes gullgris

Mangalitsa er en gammel ungarsk griserase, og kjennetegnes ved den krøllete busta. I Norge kalles den derfor ullgris. 

Dette er en bevaringsverdig rase, da det ikke finnes så mange individer av den igjen.

Mangalitsagris skifter på sommerbust og vinterbust, og klarer seg fint ute hele året. På Ramme har grisene spaavdeling med gjørmebad, halm å sove i og eng å beite på. De får økologisk, soyafritt kraftfôr, og høy, silo og grønnsaker som er produsert på gården.

Vi er stolte over å kunne tilby smaksrikt og sunt svinekjøtt fra egne griser. 

Gammalnorsk spælsau

Gammalnorsk spælsau er, som etterkommer etter den gammelnorske sauen, blant de mest opprinnelige av sauerasene våre. 

«Spæl» er et annet ord for hale, og på disse sauene er halen kortere enn de mer moderne sauerasene.

I dag regnes gammelnorsk spælsau som en nasjonal, men ikke truet rase. Selv om rasen ikke kan defineres som truet er den fortsatt sårbar og må fortsatt følges opp for å unngå å havne i en truet situasjon.

Sauene på Ramme beiter i skogen sommerstid, sammen med lammene sine. De er ikke gjerdet inne, men har Nofence-klaver om halsen. Dette er et virtuelt gjerdesystem, og sauene lærer seg å gjenkjenne «usynlige» gjerder ved hjelp av lydsignaler. Vi holder kontroll med flokken fra mobil eller PC, i tillegg til tilsyn på beitet. Sauene våre har en verdifull funksjon som landskapspleiere i et område som står i fare for gjengroing.

I gårdsbutikken har vi flotte saueskinn til salgs.