Kunngjøringer

Ramme vant Arkitekturopprørets hederspris, 2022, for vakreste nybygg!

Vi her på Ramme er svært begeistret og ser på prisen som en stor ære.

Om vinneren at Hedersprisen sier Arkitekturopprørets komité:

Kan moderne krav passes inn i en tradisjonell arkitektur? Sikkerhet, energikrav, dagslys, brann, alle disse elementene brukes ofte som forklaringer for hvorfor dagens bygninger er så like og så pregløse. Årets vinner av Arkitekturopprørets Hederspris har tatt denne utfordringen på strak arm, og skapt et vakkert og variert anlegg for besøk og formidling. Ordet 'tidløst' brukes ofte som et kompliment om god design som taler til mennesker på tvers av generasjoner, og er en vanlig ambisjon for arkitekter med bærekraftsambisjoner. Anlegget vi premierer i kveld, viser kanskje derimot at det kan bli minst like interessant når noe nytt får fylles med tid, historie, referanser og detaljer. Fra renessansehager til løkkupler og bindingsverksfasader, her inkluderes det meste i en kavalkade hvor alle kan finne noe som gir dem assosiasjoner og gjensynsglede.
Komplekset har ypperste kvalitet i både design og utførelse, og eksemplifiserer på beste vis at vi også i vår tid kan lage omgivelser på høyde med de vakre omgivelsene vi ellers må oppsøke i form av gamlebyer og slottsmuseer. Det er inspirerende og vennlig, danner en utmerket ramme om formidling, og peker ut en vei videre for utvikling av både tette bygningsmiljøer og kulturlandskapet på bygdene.
Vi gratulerer så mye med Arkitekturopprørets Hederspris 2022: Ramme Fjordhotell - av Enerhaugen Arkitektkontor for og med Petter Olsen!

Arkitekturopprøret (arkitekturopproret.no)

Bilder finner du, og kan laste ned, nederst på siden.


Hedersprisen gis til et vakkert og veltilpasset nybygg som innbyggerne verdsetter.

På Arkitekturopprørets nettsiden kan man lese:

«Denne bebyggelsen fortsetter tradisjonen fra 1800-tallets industriarkitektur og bondebygninger, og viser at funksjoner som museum og moderne hotelldrift kan lages i en gjenkjennelig og tiltalende drakt."

Ramme fjordhotell består av byggene Herberget og Brenneriet.

Herberget er en bindingsverksbygning i 1780-talls stil, inspirert av arkitektur og byggeskikk i Sverige, Danmark og Norge. Brenneriet er en teglverksbygning i 1880-talls stil. Byggene er reist med stor vekt på historie og tradisjon, skjønnhet og funksjon. Alt er utført i høy standard med stor vekt på detaljer og utforming.

Bygningsmassen rommer, i tillegg til 42 hotellrom, flere rom for møter og selskaper, resepsjon, bibliotek, og sist, men ikke minst, museumsbutikk og flotte utstillingslokaler.

Ved gårdsplassen finnes både stall til 12 hester og en vognremisse som inneholder antikke vogner og sleder som både er til utstilling og bruk.

Ramme Fjordhotell er del av kunst- og kulturdestinasjonen Ramme.

Prosjekteier og initiativtakers ideer og drømmer, dyktige arkitekter og håndverkene samt ansatte i alle ledd har gjort realiseringen av Ramme mulig.

Arkitekt: Enerhaugen Arkitektkontor

Interiørarkitekt: Beate Ellingsen AS

Landskapsarkitekt: Blå landskapsarkitekter as

Landskapsarkitekt: Blå landskapsarkitekter as

Byggene på Ramme Byggene skaper uterom som har nådd sitt potensiale etter utforming av Blå Landskapsarkitekter as. Utforming av gårdsplasser, atkomstveier, inngangsparti og felles utearealer for opphold er gjort med vekt på det praktiske så vel som det estetiske.

Blå Landskapsarkitekter as v/ Siri Lima og Sille A. Winsnes har drevet firma i Ås sentrum siden 2001. De påtar seg små og større landskapsoppdrag og har lang erfaring med landskapsutforming og detaljprosjektering.

www.blaveis.no

Blå Landskapsarkitekter om Ramme:

Ramme fortsetter med å være et sted for sansene med de nye byggene. Mellom bygningene har det blitt mange gode og nye uterom å bevege seg gjennom. Solide og sanselige materialer er brukt for å skape liv og stemning i et mer tidløst uttrykk enn bygningsmassen. Bruken av vann, naturstein, brostein, grus, jord, trær og planter er gjennomtenkt og skaper grobunn for opplevelser og liv gjennom hele året både for mennesker og dyr. Det blir veldig spennende å se hvordan uterommene vil utvikle seg over tid. Jeg gleder meg.  Vi landskapsarkitekter snakker ofte om ‘det langsomme skuespill’ fordi nyanlegg tar seg bedre ut når det har gått noen år

Interiørarkitekt: Beate Ellingsen AS

Beate Ellingsen har arbeidet som interiørarkitekt siden 1978 og etablerte egen praksis i 1992. Kontoret har løpende tilegnet seg bred erfaring i utformingen av interiør i både stor og liten skala og bidratt til å formgi og rehabilitere noen av landets fremste institusjoner og offentlige bygg.

Beate Ellingsen AS om Ramme:

Ramme er ikke et klassisk, nåtidig byggeprosjekt, men et unikt anlegg på flere plan. I tillegg til et bredt spekter av arkitektur og rom inneholder anlegget mange vakre antikviteter og interessant kunst. Dette er med å gi Rammes interiør en uendelig bredde og opplevelsesrikdom.

Kulturdestinasjonen Ramme er en eventyrlig virkelighet med en uendelig mengde med opplevelser fra hageanlegg, gårdsdrift og - gårdsutsalg, servering, hotell, teater, utstillinger, omvisninger, konserter mm.

Det har vært en unik vilje til å gjennomføre håndverkskvalitet ned til minste detalj. Gjennom dette vil også Ramme preges av en sjelden historisk atmosfære, arkitektonisk rikdom, kultur- og fremtidsvisjon, mystikk og overdådig frodighet i det naturlige og det menneskeskapte.

Arkitekt: Enerhaugen Arkitektkontor

Enerhaugen Arkitektkontor har siden 1985 vært engasjert i et stort spekter av prosjekter innenfor arkitektur og byutvikling. De ønsker å levere samfunnstjenlig og meningsfull arkitektur. Enerhaugen Arkitekturkontor arbeider etter en velutviklet metodikk med fokus på et godt sluttresultat, hvor arkitektonisk kvalitet og merverdi for byggherre og sluttbruker vektes høyt. Arkitektkontoret har alltid hatt et sterkt samfunnsengasjement, som også naturlig inkluderer miljø og klima.

Enerhaugen Arkitekter om Ramme:

Enerhaugen arkitektkontor har sammen med Petter Olsen jobbet og bistått målrettet med det som er Petters drøm om å skape en kulturdestinasjon på Ramme gård.

Prosjektet som vi har jobbet med, «Gildely», består av flere nybygg som bindes sammen med en eksisterende stall som sammen skaper et tun, både over og under bakken.

En del av dette er Ramme Fjordhotellet som består av byggene, «Brenneriet» og «Herberget», med historiske referanser inspirert av skandinavisk arkitektur, tradisjonelt håndverk og byggeteknikker. 

«Brenneriet» er en fire-etasjes teglverksbygning i 1880-tallsreferanser med rik detaljering på både eksteriør og interiør, og med vekt på historie og tradisjon samt funksjon og komfort. 

Her ligger resepsjonen samt bibliotek, lobby, møterom og felles arealer som skaper en unik opplevelse med sin kvalitet, stil og konsept.

«Herberget» er en tre-etasjes utmurt bindingsverksbygning med referanser til 1770-talls skandinavisk arkitektur og byggemåte. 

Materialvalg og detaljering av både utvendig og innvendig differensierer grunnetasjen, hovedetasjen og loftsetasjen og er med å skape unike rom.

Det rommes totalt 42 hotellrom i Herberget og Brenneriet. 

Et eksisterende gårdsbygg i sveitserstil bestående av stall, låve og verksteder har blitt rehabilitert og utvidet med et nytt tilbygg for å huse serveringsfasiliteter og andre servicefunksjoner. 

Galleri og museum med tilhørende butikkareal er bygd under terrenget i et mer moderat arkitektonisk uttrykk i betong, glass og naturstein.

Hovedrommene er spesialbyggede for å kunne presentere og sikre et bredt spekter av kunstformer fra billedkunst til ulike konserter, men også andre typer arrangementer.

Museet skal rommer en permanent kunstsamling og eksterne kurerte arbeider.

 Arbeidet har vært både morsomt, lærerikt og krevende for å komme fram til gode løsninger som tar vare på god materialitet, håndverk og tilfredsstillende tekniske og praktiske løsninger for vår tid.

Det har blitt et unikt prosjekt som byr på overraskende sammensetninger samt både tradisjonelle og uortodokse detaljer som sammen med Petters samlinger er inspirerende å få oppleve!

For pressehenvendelser, kontakt Christina Storskogen på c.m.s@ramme.no, 41524243.

Foto: Raisfoto
Foto: Raisfoto
Foto: Per Sollerman
Foto: 2mind
Foto: Raisfoto
Foto: Per Sollerman
Foto: Per Sollerman