Vi søker ansv. salg og markedsføring

Stillingen:

 

Ansv. salg- og markedsføring i Rammestiftelsen for Kunst, Kultur og Natur:

Rapporterer til daglig leder i Rammestiftelsen.

 

Ansvar og oppgaver:

Stillingen tituleres som Salgs- og markedsansvarlig, og herunder vil ligge nedenstående hovedområder.

Markedsføring:

Ansvarlig for utvikling og implementering av vår markedsstrategi både i tradisjonelle og nye sosiale mediekanaler.

PR:

Ansvarlig for redaksjonell omtale i relevante kanaler.

Salg:

Ansvarlig for salgsbudsjett for utadrettet salgsaktivitet gjennom å etablere og vedlikeholde en tydelig salgsprosess med tilhørende definerte mål.


Arbeidsoppgaver:


 • Budsjettoppfølging salgs- og markedsbudsjett
 • Ukentlig oppfølging og rapportering av resultater.
 • Ansvar for egen kundeportefølje.
 • Relasjonsbyggende arbeid og oppfølging av utvalgte kunder, samt oppsøking av nye.
 •  Identifisere aktuelle partnersamarbeid og holde visninger med kunder.
 •  Ha øye for nye muligheter i markedet.
 • Utvikle gode digitale kundereiser for våre kunder, samt evaluere og følge opp disse.
 • Planlegge og gjennomføre annonsering og andre markedsaktiviteter.


Egenskaper og kvalifikasjoner 

 • Dokumentert erfaring fra salgsarbeid
 • Utpreget relasjonsbygger som jobber godt i lag.
 • Målrettet, strukturert og kvalitetsorientert. 
 • Serviceinnstilt og troverdig med evne til å bygge tillit hos kunden.
 • Gode kommunikasjonsevner, både på norsk og engelsk.


Arbeidstid og arbeidssted


Arbeidssted er Ramme, 1545 Hvitsten.

Arbeidstaker ansettes i 100% stilling.


Klikk her for å komme til stillingen på finn.no

Kontaktperson:

Destinasjonsleder, Eirik Stene

e.s@ramme.no