Mat og drikke

Vi benytter oss av naturen som spisskammer, dagens ferske fisk fra fjorden, sopp, bær og vilt fra skogen. Rettene vil være balanserte og sunne hvor kjøtt og fisk vil være en ingrediens og ikke en hovedsak.

Les mer om våre spisesteder her:

Ramme kro og restaurant

Ramme kafe og gårdsbutikk