Ramme billedgalleris faste samling

Ramme billedgalleris faste samling inkluderer flere spennende kunstverk. Vi vil vise verk laget av flere kjente kunstnere. Hovedvekten av samlingen består av kunstnere fra 1800- og 1900-tallet. I denne spennende tiden var det flere norske kunstnere som gjorde seg gledende også i utlandet. Blant disse var Christian Krohg, Frits Thaulow og Edvard Munch. Deres verk vil dere få se i vårt galleri. Disse kunstnerne hadde også tilknytning til vårt nærområde da de både oppholdt seg og skape kunst på henholdsvis Rammebråthen og Nedre Ramme. Andre kjente kunstnere som også bodde og arbeidet her er Theodor Kittelsen, Oda Krohg, Paul Fischer og Oscar Wergeland. Felles for av disse kunstnernes verk er at de har motiv hentet fra vårt nærområde. Flere av dem, og mer, vil du fra 2020 kunne se i Ramme billedgalleri.