Munch dokumentar

Denne dokumentarutstillingen vil vise Edvard Munchs liv og virke på Ramme. Her ønsket han å hvile ut etter harde arbeidsår i utlandet og leve i pakt med naturen. I landskapet fant han inspirasjon til mange av sine storslåtte verk. Da Munch valgte å bosette seg her arbeidet han med de monumentale dekorasjonene til Universitetet i Oslos Aula. Her bygget han et friluftsatelier og skapte flere kunstverk. Blant dem var Auladekorasjonene, de samlede verkene, i mindre format. Sammen med grunneier og Akershus fylkeskommune ble det utført arkeologiske utgravinger i 2012-13. Disse, sammen med skriftlige kilder, var mer på å berike vår forståelse og kunnskap om kunstneren. Utstillingen vil vise originale verk på papir, dokumenter, samt gjenstander og maleredskaper som ble funnet under utgravingen.