Velkommen til kulturstien I Munchs fotspor

Det er etablert en kultursti på Nedre Ramme: *I Munchs fotspor*. Den er realisert med midler fra Sparebankstiftelsen DNB og er et samarbeid med Vestby kommune. Edvard Munch kjøpte eiendommen stien er anlagt på i 1910 og behold den til sin død i 1944. Her skapte han kunstverk i en vitalistisk stil, med natur og mennesker malt i sterke farger. På kulturstiens hovedskilt finner du informasjon om Munchs liv og virke på stedet. Du vil også se relevante kunstverk og fotografier. Der er et kart over området som viser stien, dens plassering og skilt. Langs med stien finner du åtte skilt med fotografier og gjengivelser av Munchs kunstverk. Disse skiltene viser utvalgte verk og fotografier fra Munchs tid på Ramme. De er plassert der de hører hjemme i terrenget. Mer om Edvard Munch på Ramme, kunstverkene han laget her, hans liv og modeller kan du se ved åpningen av våre utstillinger i 2020.

I flere av kunstverkene laget på Ramme er det tydelig hvordan kunstneren brukte de nære omgivelsene som utgangspunkt og menneskene rundt seg som modeller. Under tiden på Ramme var Munch sterkt inspirert av den kunstneriske strømningen vitalisme. I vitalismen var man opptatt av menneskets vitale kraft. Strømningen var en motreaksjon til datidens urbanisering og industrialisering. Man skulle leve med naturen, i frisk luft, spise sunt og trene. Motiver av badende og mennesker i solen var meget populære. En av samtidens mest kjente kunsthistorikere, Jens Thiis, mente at Munchs bruk av farger hadde fått ”en sterk og ny, optimistisk klang som taler om lykke og sinnslikevekt.” Store deler av Munchs tid på stedet var preget av idyll. I perioder skal idyllen ha lagt demper på hans kunstneriske skaperevne. Likevel fikk han produktive år her. Kunstverkene han skapte får sin fortjente oppmerksomhet i kulturstien, *I Munchs fotspor*, og ved den fremtidige åpningen av utstillingene på Ramme.