Ramme ligger i Hvitsten, Vestby kommune, 43 km. syd for Oslo. Velkommen til oss i 2020.